Begroting gemeente Tubbergen ondanks zware tijden toch sluitend

26/11/2020

Het maken van de gemeentelijke begroting is elk jaar weer een ingewikkelde klus. Dat geldt zeker voor de begroting voor 2021, omdat de gemeente veel minder geld krijgt van het Rijk dan nodig is om alle basistaken goed uit te kunnen voeren. Dat betekent dat de gemeente een tekort van 2,2 miljoen uit eigen middelen moet ophoesten. Desondanks is het toch weer gelukt om een sluitende begroting te presenteren en dat met een beperkte lastenverhoging voor onze inwoners.  

De begroting van 2021 was een worsteling die financieel wethouder Ursula Bekhuis de nodige slapeloze uurtjes heeft gekost. “Het Rijk legt ieder jaar meer taken bij ons als gemeenten neer, maar kort tegelijkertijd de Rijksbijdrage”, zegt ze. “Het kost daarom heel wat kunst en vliegwerk om alle taken op een goede manier te blijven uitvoeren en hier en daar dan ook nog iets te kunnen besteden aan nieuw beleid of incidentele zaken.”

Gezondheidswethouder Hilde Berning knikt instemmend. “Dankzij de houding van het Rijk is het tekort binnen het sociaal domein flink opgelopen”, zegt ze. “Dat is heel naar en hierover trekken we met alle gemeenten aan de bel bij het Rijk. Ondertussen gaan we niet zitten afwachten wat het Rijk uiteindelijk gaat doen. We zijn hard aan het werk om ondanks alles de zorg voor iedereen toch bereikbaar en betaalbaar te houden en doen onze uiterste best om goede zorg te blijven verlenen. We zetten daarbij vooral in op preventie, omdat dit bijdraagt aan een positieve gezondheid op de langere termijn. Het inzetten van een praktijkondersteuner PHO-GGZ is daarvan een mooi voorbeeld.”

Burgemeester Haverkamp benadrukt dat de gemeente ook moet blijven kijken naar de positieve gezondheid van haar eigen medewerkers. “We vinden het belangrijk om onze diensten voor de volle 100 procent te leveren. Daardoor wordt er ontzettend hard gewerkt, met soms maar heel weinig bezetting en dat is niet goed”, vindt ze. “Ik maak mij echt grote zorgen of we onze basistaken nog wel kunnen blijven vervullen, zeker omdat we veel structurele lasten hebben en alleen incidentele meevallers. Eén van die basistaken is Handhaving en Veiligheid. Daar zitten we nu veel te krap, dus  daarop moeten we in het komende jaar investeren, terwijl dat nauwelijks kan. We mogen dan de veiligste gemeente van Nederland zijn, we moeten er wel wat voor doen om dat ook blijven.”

In het afgelopen jaar is er veel gesproken over het Kwaliteitsplan Openbaar Groen, het project waarmee dorpen voor een groot zelf kunnen bepalen hoe hun groene leefomgeving eruit ziet. “In krappe tijden moet je keuzes maken”, zegt wethouder Erik Volmerink. “Dat betekent dat we de plannen rondom het openbaar groen, waarvoor de dorpen ons input hebben gegeven, in kunnen vullen op de manier waarop ze dat graag zouden willen. Ook wat betreft het achterstallig onderhoud van de speelvoorzieningen gaan we een inhaalslag maken. De overige ambities op maaibeleid en biodiversiteit moeten we wel bijstellen, maar door samen de schouders eronder te zetten, moeten we toch een heel eind kunnen komen.”

Niet alle inkomsten van de gemeente komen vanuit het Rijk. Er zijn ook eigen structurele inkomsten, zoals bijvoorbeeld de OZB, en incidentele middelen via de reserves. “Steeds vaker moeten we onze reserves aanspreken  voor onze structurele kosten”, zegt wethouder Bekhuis. “Maar omdat we vinden dat het ook belangrijk is om soms iets extra’s te doen, zeker omdat onze inwoners door corona dit jaar veel hebben moeten missen, hebben we ook geld gereserveerd voor het organiseren van een grote gezamenlijke activiteit voor zowel inwoners als toeristen.” Hiermee doelt de wethouder op het feit dat het volgend jaar 50 jaar geleden is dat de Boerenopstand ontstond. “We willen die gebeurtenis, die Tubbergen op een zeer bijzondere manier op de kaart zette, gebruiken als kapstok voor een heel breed scala aan allerlei activiteiten van voor en door onze inwoners, variërend van fietstochten, lokale exposities, voordrachten, online activiteiten, schoolprojecten en een theaterspektakel waaraan iedereen zijn steentje kan bijdragen op dezelfde manier als we van plan waren om dit jaar 75 Jaar Vrijheid te vieren.”

Het college is blij dat ook hiervoor middelen zijn gevonden. “Dat we zoiets moois in een tijd als dit toch kunnen doen, komt doordat we altijd een vrij sobere begroting hebben en we al een aantal jaren hebben voorgesorteerd op de tekorten die er door de houding van het Rijk zouden gaan ontstaan. Daardoor is het ons gelukt om ook voor 2021 een sluitende begroting te kunnen presenteren.”